Gagnkvæm námstöflun

Define give in. give in synonyms, give in pronunciation, give in translation, English dictionary definition of give in. v. gave, giv·en, giv·ing, gives v. tr. 1.

given name n. A name given to a person at birth or at baptism, as distinguished from a surname. given name n another term for first name giv′en name′ n. the name.DRÖG. Reglugerð. um skírteini flugliða á þyrlu. 1. gr. Orðskýringar. Sé munur milli orðskýringa í JAR-FCL 2.001 fylgiskjali með reglugerð þessari og.Reglugerð. um skírteini flugliða á flugvél. 1. gr. Orðskýringar. Sé munur milli orðskýringa í JAR-FCL 1.001 fylgiskjali með reglugerð þessari og...